Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Nytt tema på Kunskapsguiden: Sex mot ersättning

Nytt tema på Kunskapsguiden: Sex mot ersättning

Barn och unga som har sex mot ersättning har rätt att få det stöd och skydd som de behöver. Kunskapsområdet utvecklas och ny kunskap om ungas sexuella risktagande och utsatthet kommer kontinuerligt. Inom verksamheter som möter barn och unga behövs mer kunskap för att göra yrkesutövandet tydligt och säkert. 

​Begreppet sex mot ersättning har kommit att användas allt oftare för att vidga perspektiven kring situationer där ersättning lämnas eller utlovas för sex. Ersättning kan ges i form av pengar, presenter, alkohol, droger eller någonstans att bo. De flesta kontakter sker inte på gatan utan på internet.

Många barn och unga som har haft sex mot ersättning definierar sig inte som prostituerade. Att byta sex mot alkohol eller droger kan inom vissa grupper av ungdomar ha blivit normaliserat och en del av det sociala mönstret.

Digitala arenor

De flesta kontakter som tas inför sex mot ersättning sker inte på gatan utan på internet via datorer och mobiltelefoner. Sex mot ersättning där unga är inblandade sker alltså i huvudsak utanför gatumiljön. Många ungdomar, framför allt hbtq-ungdomar, pekar på den fysiska tryggheten som digital kommunikation kan ge.

Vem har sex mot ersättning?

Det är vanligare att pojkar har erfarenhet av att få ersättning för sex än flickor, visar en forskningsstudie från 2014. I gymnasiets årskurs 3 hade 1,2 procent av pojkarna och 0,6 procent av flickorna tagit emot ersättning för sex. Bland de elever som upplevde att könsindelningen inte passade dem hade 3,8 procent någon gång sålt sexuella tjänster.

Några grupper unga verkar löpa extra stor risk att hamna i sexuellt riskta-gande beteende. Dit hör unga transpersoner, hbtq-ungdomar, ensamkom-mande barn och unga, ungdomar med funktionsnedsättningar och ung-domar som rymt hemifrån eller från institutioner.

Tema Sex mot ersättning