Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Psykisk ohälsa hos barn och unga – nytt tema på Kunskapsguiden

Psykisk ohälsa hos barn och unga – nytt tema på Kunskapsguiden

Nu finns temat psykisk ohälsa hos barn och unga på Kunskapsguiden. Under temat kan du bland annat läsa om vad psykisk ohälsa innebär och om förutsättningar för tidig upptäckt. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

​Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och unga förutsätter dels kompetens hos de som möter barn och unga, dels tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling.

Under temat får du bland annat information om vad psykisk ohälsa innebär och om förutsättningar för tidig upptäckt.

Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar Psykisk ohälsa hos barn och unga som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

Psykisk ohälsa hos barn och unga på Kunskapsguiden