Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Samtal med barn om genetiskt ursprung reviderad utifrån lagändring

Samtal med barn om genetiskt ursprung reviderad utifrån lagändring

Sedan den 1 januari 2019 är embryodonation och samtidig donation av både ägg och spermier tillåtet i Sverige. Den som har blivit till genom donationsbehandling kan nu även få information om andra som blivit till genom behandling med könsceller från samma donator som dig. Med anledning av lagändringen har Kunskapsguidens tema om att samtala med barn om deras genetiska ursprung uppdaterats.

​I Sverige tillåts assisterad befruktning med donerade ägg och/eller spermier från en donator samt behandling med ett donerat befruktat ägg sedan den 1 januari 2019. Spermiedonation var från början bara tillåten för heterosexuella par, men blev 2005 tillgänglig för kvinnor i samkönade relationer och 2016 även för ensamstående kvinnor. Äggdonation blev tillåten år 2003. Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige.

Barnet har rätt att veta

Ett barn som blivit till med hjälp av ägg- och/eller spermiedonation eller med hjälp av ett donerat befruktat ägg vid en svensk klinik har laglig rätt att när det uppnått tillräcklig mognad ta reda på information om sin donator. Föräldrarna har ansvar att berätta för sitt barn, så att barnet kan utnyttja sin rättighet.
Sedan den 1 januari 2019 kan den som har blivit till genom donationsbehandling även få information om andra som blivit till genom behandling med könsceller från samma donator. Denna information är bara tillgänglig om någon annan som blivit till med könsceller från samma donator har valt att få sina uppgifter antecknad i den särskilda journalen.
Kunskapsguidens tema Samtal med barn om deras genetiska ursprung vänder sig till dig som blivit förälder med hjälp av donationsbehandling och till dig som vill veta mer om ditt ursprung. Här finns också information till dig som i ditt arbete möter familjer som bildats med hjälp av donationsbehandling.