Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Stöd för reflektion i arbetet med att handlägga barnärenden

Stöd för reflektion i arbetet med att handlägga barnärenden

Socialstyrelsen har tagit fram en serie reflektionsfrågor för handläggare i den sociala barn- och ungdomsvården. Frågorna är tänkta att användas som stöd för reflektion i arbetet med handläggning och dokumentation, antingen enskilt eller med en arbetsledare.

​Reflektionsfrågorna är ett stöd för handläggning och dokumentation i arbetet med barn och unga i socialtjänsten. Frågorna kan användas som stöd för reflektion, antingen enskilt eller tillsammans med en arbetsledare.

Reflektionsfrågor för den sociala barn och ungdomsvården på Socialstyrelsens webbplats