Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Webbstöd för introduktion av nya socialsekreterare inom barn- och ungdomsvård – nytt tema på Kunskapsguiden

Webbstöd för introduktion av nya socialsekreterare inom barn- och ungdomsvård – nytt tema på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden har ett nytt tema för dig som planerar yrkesintroduktion för socialsekreterare som ska arbeta med barn och unga, och för dig som arbetar inom området. Temat innehåller åtta övergripande områden som är viktiga att få med i en introduktion och exempel från några kommuner att hämta inspiration från.

​Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård är ett webbaserat
stöd på Kunskapsguiden inom området barn och unga. Där ges en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram.

Webbstödet är tänkt att

  • ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställda
  • ge nya socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården en möjlighet att på ett lätt sätt ta del av den kunskap som behövs för yrket samt stödja nya och erfarna socialsekreterare som söker kunskap om sociala barn- och ungdomsvårdens uppdrag och ansvar.

Webbstödet i korthet

Utgångspunkten för webbstödet är åtta kunskapsområden som bedöms relevanta för nyanställda socialsekreterare och de kunskapsstödjande produkter som Socialstyrelsen tagit fram inom området. Inget färdigt introduktionsprogram har tagits fram men exempel ges på hur introduktion kan läggas upp, så att lokala och regionala anpassningar kan göras. Webbstödet förmedlar också andra kommuners och regioners erfarenheter av introduktion av ny personal. Webbstödets utformning och innehåll gör det möjligt att samordna med den lokala utbildningen i Barns behov i centrum, BBIC.

Webbstödet har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och socialtjänstföreträdare på regional och lokal nivå.

Särskilt användbart för den som ansvarar för introduktionen

Personal som ansvarar för introduktion av ny personal kan vara

  • chefer som behöver tips och kunskapsunderlag för att lägga upp ett individuellt introduktionsprogram för nya socialsekreterare
  • särskilt anställd personal som ansvarar för introduktion och komptetensutveckling i en större kommun eller inom ramen för regional samverkan.

Som chef kan man också ta sin utgångpunkt i webbstödet vid individuell arbetsledning och introduktion.

Här hittar du stöd om yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård presenteras som ett tema inom Kunskapsguidens område barn och unga.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård på Kunskapsguiden