Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Attentin – beslut om subvention av läkemedel

Attentin – beslut om subvention av läkemedel

Attentin är ett läkemedel som används vid behandling av adhd. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Attentin ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Attentin är ett läkemedel som används vid behandling av adhd. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Attentin ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet som ett alternativ när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms kliniskt otillräckligt.

Attentin, dexamfetaminsulfat, tas som en oral tablett en eller två gånger om dagen. Läkemedlet används för behandling av barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år som del av ett omfattande behandlingsprogram mot adhd. Långsiktig nytta av Attentin ska omvärderas regelbundet.

Dexamfetamin, den verksamma substansen i Attentin, har använts under lång tid för behandling av adhd och har i publicerade studier visats ha en klinisk effekt jämförbar med andra centralstimulerande medel så som metylfenidat och lisdexamfetamin. Biverkningarna liknar de för andra centralstimulerande medel, men eftersom dexamfetamin är kortverkande är risken för missbruk och beroende större. Därför bör Attentin användas i andra hand när metylfenidat visats vara otillräckligt i enlighet med indikationen. Kort- och långverkande dexamfetaminpreparat kan ha olika effekt och biverkningar vid olika tidpunkter på dygnet och därför anser TLV att det kan finnas ett behov av båda typerna av preparat.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Attentin ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 22 maj 2015.

Beslutet om Attentin på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?