Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Strattera och Elvanse – beslut om subvention av läkemedel

Strattera och Elvanse – beslut om subvention av läkemedel

Strattera och Elvanse är läkemedel som används vid behandling av adhd, attention deficit hyperactivity disorder. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Strattera och Elvanse ska kvarstå i högkostnadsskyddet med begränsning.

​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har omprövat subventionen av adhd-läkemedel. Strattera kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning och Elvanse får ny begränsning. Begränsningarna gäller omedelbart och prissänkningarna träder i kraft den 1 oktober 2014.

Begränsningen av Strattera innebär att läkemedelet subventioneras till patienter där tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt.

Tidigare innebar begränsningen av subventionen av Elvanse att läkemedlet bara subventionerades till barn. Den nya begränsningen innebär att Elvanse även kan subventioneras till vuxna. Begränsningen av Elvanse ändras till att endast subventioneras när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara otillräcklig.

Alla metylfenidatpreparat kvarstår inom högkostnadsskyddet, en del till lägre pris än tidigare. Förskrivare uppmanas att använda metylfenidatpreparaten med lägst pris i första hand och att följa begränsningen för Strattera och Elvanse.

Likvärdig effekt mellan olika ADHD-läkemedel

TLV bedömer att den kliniska effekten hos patienter som svarar på olika preparat är likvärdig. Däremot kan andelen som svarar på behandlingen skilja sig mellan preparaten. Preparaten skiljer sig även åt vad gäller varaktigheten av effekten, dosering och antal administreringar och i viss mån även biverkningar. Det har funnits omotiverade prisskillnader mellan dessa preparat.

Besluten om Strattera och Elvanse på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman