Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den unges liv och får också stora konsekvenser för den övriga familjen. Vården i familjehem eller HVB ska vara trygg och säker och tillgodose barnets eller den unges specifika behov av stöd och hjälp.

Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet. Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar och ledningens uppgifter. Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga i familjehem och HVB.

Lagstiftning, förarbeten, rättsfall

Innehållet i handboken bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden samt i viss mån på studier av samhällsvården ur olika perspektiv. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende, som trädde i kraft den 1 oktober 2012.

Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?