Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård ger svar på frågor om rättslig reglering, beslutskompetens och sekretess, som kan uppkomma när barn under 18 år söker hälso- och sjukvård. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård tar upp frågor i samband med att barn under 18 år söker hälso- och sjukvård. Det kan bland annat gälla information, beslutskompetens och sekretess – var går till exempel gränsen mellan föräldrars ansvar och barns rätt till integritetsskydd?

Kunskapsstödet innehåller information om hälso- och sjukvårdslagstiftning, barnets beslutskompetens, sekretess samt dokumentation. Det ger dessutom kunskap om särskilda områden, såsom abortverksamhet.

Detta meddelandeblad kan bl.a. användas som stöd vid tillämpningen av
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort samt som ett komplement till
Socialstyrelsens handbok från 2010; Din skyldighet att informera och göra patienten
delaktig – Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. 

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård är utgivet av Socialstyrelsen.


Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?