Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Läkemedelsrekommendationer Smärtsamma procedurer – behandling av barn i hälso- och sjukvård

Smärtsamma procedurer – behandling av barn i hälso- och sjukvård

Smärtsamma procedurer är en rekommendation för behandling av barn i hälso- och sjukvården från Läkemedelsverket.

​Att förebygga och behandla smärta är självklart av humanitära skäl men också viktigt för att undvika framtida problem.  Ett bristande omhändertagande vid smärtsamma procedurer kan ha negativa medicinska konsekvenser direkt och också medföra ökad smärtkänslighet. Dessutom kan en högre nivå av ångest och rädsla uppstå inför framtida procedurer som kan leda till onda cirklar. 

Samtidigt som det är viktigt att behandla smärta adekvat finns akuta risker vid användning av smärtläkemedel till barn, till exempel andningsdepression.  För bättre läkemedelsbehandling, och för att undvika onödig användning av riskfyllda läkemedel, har även rekommendationer för icke-farmakologisk behandling tagits med i det här dokumentet som en bas för omhändertagande i samband med procedurer.

Det finns ett mycket brett spektrum av procedurer som utförs på barn, från PKU-prov, som tas på alla nyfödda, till stor hjärtkirurgi.  Avsikten är att detta dokument ska innehålla råd som kan användas vid enklare procedurer på BVC, till exempel vaccinationer, men också stöd för mer avancerade procedurer till exempel på barncanceravdelningar.

Behandlingsrekommendationen har tagits fram av Läkemedelsverket.

Smärtsamma procedurer –  behandling av barn i hälso- och sjukvård på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?