Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedel vid adhd

Läkemedelsbehandling vid adhd ska individualiseras och utgöra en komponent i ett multimodalt behandlingsprogram. Läkemedel vid adhd är en rekommendation från Läkemedelsverket.

​Läkemedelsbehandling vid adhd ska individualiseras och utgöra en komponent i ett multimodalt behandlingsprogram. Den ska bygga på samverkan med patienten och lyhördhet för patientens livssituation och upplevelse av behandlingen.

Läkemedelsbehandlingens effekter och biverkningar bör regelbundet utvärderas gentemot uppsatta behandlingsmål och uppföljning av effekt och säkerhet i hälsodata- och kvalitetsregister är angeläget.

Läkemedel vid adhd är en rekommendation från Läkemedelsverket. 

Läkemedel vid adhd på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman