Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

I Hur är läget i kommunerna? presenteras fakta och statistik om hur långt kommunerna kommit i arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet. Kunskapsstödet är utgivet av Handisam.

​Kommuner ansvarar för merparten av den samhällsservice vi omfattas av. Hur verksamheterna bedrivs får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Handisam har i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället. I Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 presenteras fakta och statistik om hur långt kommunerna kommit i arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet.

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 är utgiven av Handisam.

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 på Myndigheten för delaktighets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman