Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor

Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor

Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Enkäten sammanställs av Folkhälsomyndigheten.

​Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med bra hälsa har ökat sedan år 2004. Trots det så finns det fortfarande stora skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och socioekonomiska grupper. Det är vanligare att män rapporterar att de har en god hälsa än att kvinnor gör det. Andelen med god hälsa ökar med högre utbildning och är vanligast bland mellan- och högre tjänstemän.

Vissa levnadsvanor har förbättrats sedan år 2004, andra inte. Resultaten visar att andelen män med riskkonsumtion av alkohol har minskat och att det framför allt är unga män som har minskat sitt riskfyllda drickande. Därutöver är det färre som röker dagligen. Men resultaten visar också att antalet personer med fetma har ökat i Sverige och i dag är ungefär varannan svensk överviktig/fet och var sjunde svensk fet. 

Snabbfakta om enkäten 

  • Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. Landsting/regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län/region. 2015 bestod det totala urvalet av ca 100 000 personer, varav ungefär hälften svarade.
  • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.
  • Frågeformuläret omfattar 73 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
  • Resultatet viktas så att det kan visas för hela populationen.
  • En bortfallsanalys genomfördes 2009.

Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman