Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar PPM-BHK – punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler - Kommunernas resultat

PPM-BHK – punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler - Kommunernas resultat

PPM-BHK – punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler – kommunernas resultat är en statistisk sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​PPM-BHK – punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler redovisar statistiskt den åttonde mätningen av vårdrelaterade infektioner.

Höstens (2011) mätning av vårdrelaterade infektioner visar en liten ökning från 9,2 till 9,3 procent. Mätningen av hur väl kommuner och landsting följer hygienrutiner och klädregler visar att det går bäst att följa klädreglerna: kortärmad arbetsdräkt, inga ringar, klockor eller armband och kort eller uppsatt hår. I kommunerna är det i snitt 81 procent som klarar det, i landstingen 90 procent.

PPM-BHK – punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler – kommunernas resultat är en statistisk sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sammanställningen på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman