Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Uppföljning av ADHD läkemedel – årsrapport från Läkemedelsverket 2013

Uppföljning av ADHD läkemedel – årsrapport från Läkemedelsverket 2013

I Uppföljning av ADHD läkemedel sammanfattas resultaten av 2013 års aktiviteter inklusive nya förskrivningsdata från Socialstyrelsen och Läkemedelsregistret. Kunskapsstödet visar att förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men att ökningstakten var något lägre under 2013. Kunskapsstödet är utgivet av Läkemedelsverket.

​I Uppföljning av ADHD läkemedel sammanfattas resultaten av 2013 års aktiviteter inklusive nya förskrivningsdata från Socialstyrelsen och Läkemedelsregistret. Rapporten kompletterar andra myndigheters arbete inom området.

Uppföljning av ADHD läkemedel visar att förskrivningen av ADHD-läkemedel liksom under tidigare år har ökat, även om ökningstakten var något lägre 2013 än tidigare år. Läkemedelsverket arbetar därför tillsammans med bland annat Socialstyrelsen för att öka kunskapen om bakgrunden till ökningen och se över behovet av åtgärder.

Totalt fick ca 74 500 personer i Sverige ADHD-läkemedel under 2013. ADHD-läkemedel som förskrivs på licens har ökat något mindre under 2013 jämfört med föregående år.

Uppföljning av ADHD läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman