Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling – slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling – slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling redovisar utbetalda medel från Socialstyrelsen med syfte att stödja utbildning inom evidensbaserad psykologisk behandling för befintlig hälso- och sjukvårdspersonal. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling – slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012

​Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela medel till landstingen för att stödja utbildning inom evidensbaserad psykologisk behandling för befintlig hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen har fördelat 18 miljoner kronor 2011 och 12 miljoner kronor 2012. Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling är en slutredovisning av uppdraget.

Följande frågeställningar besvaras i slutredovisningen:

  • Hur många anställda inom varje landsting har deltagit i utbildning?
  • Vilka yrkesgrupper har deltagit i utbildningarna?
  • Vilka slags verksamheter representerar deltagande personal?
  • Vilken tidsomfattning och inriktning har utbildningar haft?
  • Vad är landstingens uppfattning om utbildningssatsningen?
  • Har uppsatta mål med satsningen uppnåtts?

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling – slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012 är utgiven av Socialstyrelsen.

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling – slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman