Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet

ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet

ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet innehåller en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de diagnostiska instrument och behandlingsinsatser som används för adhd i Sverige. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​De huvudsakliga symtomen vid attention deficit hyperactivity disorder, adhd, karaktäriseras av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. Adhd kan innebära betydande funktionsnedsättningar som består livet ut.

ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet innehåller en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de diagnostiska instrument och behandlingsinsatser som används för adhd i Sverige. Rapporten är en del i ett regeringsuppdrag om utvärdering av diagnostik och behandling av psykiatriska tillstånd.

ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?