Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av ångestsyndrom

Behandling av ångestsyndrom är en systematisk genomgång och utvärdering av litteraturen på området som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU har gjort. Vänder sig till beslutsfattare, läkemedelskommittéer och personal inom vård och omsorg.

Utvärderingen innefattar behandling av barn, ungdomar och vuxna med paniksyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), generaliserat ångestsyndrom (GAD) och fobier. Granskningen av befintlig litteratur avslöjar att det finns brister i kunskaperna om behandling av ångestsyndrom.

Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Läs rapporten i sin helhet på SBU:s webbplats

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman