Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Datorstödd träning för barn med ADHD

Datorstödd träning för barn med ADHD är en rapport baserad på systematiska litteraturgenomgångar som Statens beredning för medicinsk utvärdering har gjort. Rapporten vänder sig till beslutsfattare, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten.

​Rapporten har fokus på om kunskapsläget visar att metoderna ger barnet ökad förmåga att hantera sina svårigheter. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om datorstödd träning av arbetsminnet eller neurofeedback minskar symtom på ADHD hos barn i skolåldern. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Datorstödd träning för barn med ADHD på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra