Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom – en systematisk litteraturöversikt

Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom – en systematisk litteraturöversikt

Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom är en systematisk översikt om bedömningsformulär som stöd för diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. Översikten är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom är en systematisk översikt om bedömningsformulär som stöd för diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. Översikten avser de cirka 60 formulär som finns tillgängliga i Sverige.

Eftersom det finns effektiv behandling för förstämningssyndromen är det viktigt att diagnostisera dem på ett säkert sätt. Syftet med granskningen är att klarlägga nyttan med att använda bedömningsformulär samt att bedöma vilka av dem som har vetenskapligt stöd för en tillräcklig diagnostisk tillförlitlighet.

Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom på SBU:s webbplats​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman