Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid borderline personlighetsstörning

Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid borderline personlighetsstörning

Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid borderline personlighetsstörning är en rapport som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har gjort. Rapporten vänder sig till beslutsfattare, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten.

​Rapporten Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid borderline personlighetsstörning har fokus på om behandling med DBT ger en minskning av självskadebeteende och drogmissbruk hos personer med borderline personlighetsstörning. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Läs rapporten i sin helhet på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?