Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser

Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser

Dyslexi hos barn och ungdomar har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser utvärderar tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi.

Rapporten visar på följande:

  • Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad.
  • Det går inte att uttala sig om nyttan av andra former av läs- och skrivträning eller av alternativa verktyg, det vill säga hjälpmedel för att stödja, kompensera och utveckla läsförmåga som till exempel appar i mobiltelefonen. Metoderna är otillräckligt utvärderade.
  • Tester finns som kan förutsäga dyslexi redan innan barnen har fått undervisning i att läsa och skriva i skolan. Brister i förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad, snabb automatiserad benämningsförmåga och bokstavskännedom har ett samband med dyslexi.
  • I Sverige används mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. Inget av testerna är vetenskapligt utvärderat, det vill säga att studier saknas som undersöker om de är tillförlitliga och mäter det som avses.

Kunskapsstödet har gjorts på förfrågan från Socialstyrelsen och är en del av ett regeringsuppdrag.

Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman