Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Föräldraskap hos vuxna med adhd eller autismspektrumtillstånd – konsekvenser för barnet samt metoder för stöd

Föräldraskap hos vuxna med adhd eller autismspektrumtillstånd – konsekvenser för barnet samt metoder för stöd

Föräldraskap hos vuxna med adhd eller autismspektrumtillstånd – konsekvenser för barnet samt metoder för stöd är en systematisk kunskapsöversikt utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Föräldraskap hos vuxna med adhd eller autismspektrumtillstånd – konsekvenser för barnet samt metoder för stöd är en systematisk kunskapsöversikt med sammanställning av kunskap om barn och föräldrar när föräldrar har konstaterad adhd, adhd-symtom eller autismspektrumtillstånd (AST) samt evidens för metoder som syftar till att ge stöd i föräldraskapet.

Kunskapsöversikten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Kunskapsöversikten på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?