Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök utvärderar metoder som kan användas inom skolan för att förhindra självskador. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök utvärderar metoder som kan användas inom skolan för att förhindra självskador.

Självskador är vanligare bland flickor än bland pojkar och debuterar oftast vid cirka 12 till 14 års ålder. I svenska skolor anger 15–20 procent av alla ungdomar att de vid minst fem tillfällen utfört handlingar för att skada sig själva.  

Förebyggande metoder

Det finns två program som används i skolan som möjligen kan förebygga självskadebeteende och självmordsförsök. Rapporten granskar tre typer av program:  
  • program som riktar sig till alla elever
  • program som riktar sig till dem som tillhör en riskgrupp
  • program för ungdomar som redan uppvisar problem.  
SBU har funnit två program som har effekt och båda programmen riktar sig till alla elever.
Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?