Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn av vårdlokaler. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsen som tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken har uppfattat ett behov från miljö- och hälsoskyddsnämnderna om vägledning när det gäller tillsyn av vårdlokaler.

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn av vårdlokaler. I vägledningen beskrivs olika myndigheters ansvar för tillsynen av vårdlokaler enligt miljöbalken, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, tandvårdslagen och socialtjänstlagen.

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman