Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Kunskapsstödet Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående vänder sig till personal inom socialtjänsten som arbetar med barn i familjehem och som är utgivet av Socialstyrelsen.

Kunskapsstödet utgår från regelverket inom området och bygger på kunskap från forskning och praktik. Syftet är att ge kunskap i de olika moment som planeringen av umgänge omfattar. Som komplement till kunskapsstödet finns också ett reflektionsmaterial som särskilt lyfter fram dilemman utifrån barnets perspektiv och barnets rättigheter i dessa ofta komplexa situationer och komplicerade bedömningar. Syftet är att ge stöd för reflektioner kring dessa situationer ur barnets perspektiv. Som bilaga finns även en sammanfattande powerpointpresentation som kan användas vid introduktion av kunskapsstödet.

Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående på Socialstyrelsens webbplats

På Kunskapsguiden finns även ett tema med samma namn och som bygger på kunskapsstödets innehåll samt har länkar till externa aktörer.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?