Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Rekrytering av familjehem i sociala medier – en guide till att rekrytera på Facebook

Rekrytering av familjehem i sociala medier – en guide till att rekrytera på Facebook

Rekrytering av familjehem i sociala medier är en guide som beskriver hur en sida på Facebook kan användas för rekrytering av familjehem. Guiden är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Rekrytering av familjehem i sociala medier – en guide till att rekrytera på Facebook

​Placering i familjehem är den vanligaste vårdformen när barn och ungdomar behöver vårdas utanför det egna hemmet. Familjehem rekryteras i dag på många olika sätt: genom tidningar, videofilmer, personliga kontakter, på rekommendation och inte minst genom initiativ från familjehemsföräldrarna själva.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill ge kommunerna stöd i deras arbete med att hitta alternativa vägar för familjehemsrekrytering. Sociala medier är i stort sett outforskad mark vad gäller rekrytering av familjehem. Med en sida på Facebook kan man nå ut med information till fler personer, vilket i sin tur kan leda till ett större urval av familjer.

Syftet med Rekrytering av familjehem i sociala medier – en guide till att rekrytera på Facebook är att beskriva hur en sida på Facebook kan användas för rekrytering av familjehem.

Rekrytering av familjehem i sociala medier – en guide till att rekrytera på Facebook är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Rekrytering av familjehem i sociala medier – en guide till att rekrytera på Facebook på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?