Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar SAMS – Samverkan socialtjänst skola – obruten skolgång för placerade barn och unga

SAMS – Samverkan socialtjänst skola – obruten skolgång för placerade barn och unga

SAMS-modellens övergripande syfte är att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga när placeringen medför skolbyte. Modellen är ett stöd för dig som arbetar med placerade barn och unga i socialtjänst och skola.

​SAMS-modellen är framtagen för att underlätta samverkan mellan socialtjänst och skola för att barn och unga som behöver byta skola vid en placering får en obruten skolgång. Modellens syfte är också att bidra till en bättre skolförankring. Den utgår från kommunens ansvar och gällande regelverk.

SAMS innehåller rutiner som bygger på en tydlig ansvarsfördelning mellan skola och socialtjänst. Den beskriver vad som ska göras, vem som ska göra det och varför.

SAMS-modellen har tagits fram gemensamt av Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

SAMS – Samverkan socialtjänst skola – obruten skolgång för placerade barn och unga på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman