Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsen har uppmärksammat att de verksamheter som vänder sig till barn och unga har mycket kunskap om och stort intresse för att stödja och utveckla samverkan. Vägledningen Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer har därför tagits fram som ett stöd för de berörda.

Vägledningen ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete. Den beskriver också i vilka lägen samverkansavtal kan vara lämpligt att använda. Socialstyrelsen föreslår hur samverkan kan utformas och integreras i det dagliga arbetet. En god samverkan förutsätter bland annat tydliga mål och uppdrag samt tydlig ansvarsfördelning. Det kräver kunskap om och förståelse för varandras uppdrag och begrepp.

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?