Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Att lyssna på barn i familjehem – en modell för nationell uppföljning av barn i familjehem

Att lyssna på barn i familjehem – en modell för nationell uppföljning av barn i familjehem

Att lyssna på barn i familjehem beskriver hur en modell för att lyssna på barn i familjehem har tagits fram och prövats samt resultatet av prövningen. Kunskapsstödet är framtaget av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.

Att lyssna på barn i familjehem – en modell för nationell uppföljning av barn i familjehem

​När samhället via socialtjänsten tar över föräldraansvaret för ett barn ska den offentliga vården kunna garantera barnet en trygg, säker och stabil vård. För att säkerställa att de omhändertagna barnen får en god vård, behöver kontinuerliga uppföljningar göras.
Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har utformat och prövat en modell för att lyssna på barn i familjehem. Prövningen visade att modellen fungerar väl vad gäller innehåll och användbarhet.

Till grund för modellens utformning och genomförande ligger tidigare forskning om barn i familjehem och Barnombudsmannens förstudie om vad placerade barn själva önskar bli tillfrågade om. I arbetet har Socialstyrelsen även anlitat experter inom kognitionsforskningen och inom mät- och metodteknik och etik, vilket resulterat i två kunskapsöversikter och en utredning.

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen föreslår att modellen revideras utifrån prövningen och att en nationell undersökning därefter genomförs, förslagsvis av Socialstyrelsen. I nästa steg föreslås att modellen anpassas för att inkludera barn under 12 år och även att en anpassning görs till barn med flyktingbakgrund och funktionsnedsättning.

Att lyssna på barn i familjehem – en modell för nationell uppföljning av barn i familjehem är framtaget av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.

Att lyssna på barn i familjehem – en modell för nationell uppföljning av barn i familjehem på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?