Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Klassificering och koder Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 – generell nivå

Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 – generell nivå

Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 – generell nivå innehåller en verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten på övergripande nivå, som speglar verksamhetens behov men även de krav som finns i föreskrifterna och i de allmänna råden om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Omslagsbild till Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 – generell nivå

​Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 – generell nivå innehåller en verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten på övergripande nivå, som speglar verksamhetens behov men även de krav som finns i föreskrifterna och i de allmänna råden om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Verksamhetsbeskrivningen är även avstämd mot de uppgifter som samlas in i den officiella statistiken för att säkerställa att den information som samlas in i officiell statistik kan hanteras. Den kan även beskriva innehållet i klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter, KSI.

Vidareutveckling av 2011-2012 års arbete

Arbetet är en vidareutveckling av verksamhetsbeskrivningen för socialtjänsten på generell nivå som togs fram under 2011–2012. Målet var att ta fram en verksamhetsorienterad verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten på generell nivå; det som är gemensamt inom socialtjänsten oavsett vilket område inom socialtjänsten som berörs, som följer föreskrifter och allmänna råd inom handläggning och dokumentation. Projektet har fokuserat på de delar som det fanns ett behov av att vidareutveckla i den framtagna processmodellen för socialtjänsten inom processtegen ”Utreda och besluta” och ”Följa upp och utvärdera” samt att vidareutveckla arbetsflödesmodellen. Därutöver behövde de områden inom begreppsmodellen som är ofullständiga kompletteras; sortiment, rekommendationer och regelverk.

Ingår i förvaltningen av nationell informationsstruktur, NI

Verksamhetsbeskrivningen ingår i förvaltningen av nationell informationsstruktur och har varit en grund för NI 2015:1. Processmodellen som presenteras i rapporten kan ses som en specialisering av processmodellen som ingår i den nationella informationsstrukturen. Begreppsmodellerna har publicerats i en generaliserad variant som en del av NI 2015:2.

Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 – generell nivå är utgiven av Socialstyrelsen.

Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 – generell nivå på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?