Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Anpassningar för oss med ADHD – intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD – intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD redovisar resultaten av en intervjustudie med elever med ADHD och ADD och deras lärare. Rapporten är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Anpassningar för oss med ADHD – intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet redovisar resultaten av en intervjustudie med elever med adhd och add och deras lärare.

Elever som går på gymnasiet har intervjuats om sin skolsituation utifrån deras behov av anpassningar i undervisningssituationerna. Utifrån sina behov har de beskrivit hur de skulle kunna känna sig stärkta och mer delaktiga genom att få tillgång till fler tekniska hjälpmedel.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Det är viktigt att ta hänsyn till att elever har olika behov när det gäller teknik och anpassningar. Relevant kunskap och förståelse hos lärare är nödvändigt för att de ska kunna ge ett gott bemötande.
  • Elever med adhd måste få hela sin skolsituation anpassad för att ges möjlighet till delaktighet utifrån egna förutsättningar.

Anpassningar för oss med ADHD – intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Anpassningar för oss med ADHD på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman