Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel

Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel

Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att ”öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn, såväl flickor som pojkar” omfattar ett program av olika insatser och ett långsiktigt åtagande för att förbättra barns läkemedelsanvändning

​För att Läkemedelsverkets arbete ska göra största möjliga nytta behövs samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal, myndigheter, andra aktörer inom området samt representanter för barn och föräldrar.

Uppdaterade behandlingsrekommendationer, digitalt informationsmaterial till vårdnadshavare och samverkansmöten är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn. Kommande år planeras exempelvis ett förberedande arbete för att se hur myndigheten kan stärka barns och ungdomars kunskap om läkemedel.

En statusrapport har överlämnades till regeringen den 29 oktober. Rapporten sammanfattar det senaste årets aktiviteter och beskriver förslag till aktiviteter under 2019.


Läs mer om rapporten Öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn på Läkemedelsverkets webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman