Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Digitala tjänster – delrapport 2014

Digitala tjänster – delrapport 2014

Digitala tjänster – delrapport 2014 handlar om det digitala läget och insatser när det gäller användningen av digitala tjänster och teknik inom socialtjänsten och hemsjukvården. Rapporten är utgiven av Myndigheten för delaktighet.

​Myndigheten för delaktighet har fått ett uppdrag av regeringen som rör digitala tjänster inom socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården. I uppdraget har myndigheten samlat in kunskap, inlett samarbeten, gjort tekniska undersökningar, bedrivit omvärldsbevakning och genomfört omfattande kommunikationsinsatser.

I Digitala tjänster – delrapport 2014 redovisar Myndigheten för delaktighet en nulägesbild av det digitala läget. Myndigheten redovisar också vilka insatser som gjorts för att lägga grunden till ett samlat nationellt stöd till förändring – organisatoriskt och tekniskt – till användningen av digitala tjänster och teknik inom socialtjänsten och hemsjukvården.

Nulägesbilden visar bland annat att:

  • Tekniken ger stora möjligheter att utveckla kvaliteten i vård- och omsorgsinsatserna till den enskilde. I och med att telekommunikationsnäten digitaliserats så krävs dock genomgripande förändringar i vissa delar av kommunernas verksamhet.
  • Digitaliseringen och teknikskiftet påverkar kommunernas sätt att organisera sitt arbete. Kommunerna kan behöva stöd i att utveckla organisationen för att kunna ta vara på de nya möjligheterna.
  • Fungerande trygghetslarm är en viktig del i kommunernas arbete med att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en trygghet och omsorg i hemmet. Äldre analoga trygghetslarm kan få problem med att fungera helt korrekt i de digitala nät vi har idag.
  • Sverige ligger i framkant i Europa med teknikskiftet till digitala trygghetslarm.

De inom uppdraget genomförda insatserna var främst:

  • Internationell omvärldsbevakning genom medverkan i olika sammanhang för europeiskt samarbete.
  • Intervjustudie med dels användare av trygghetslarm och dels personal som levererar tjänsten trygghetslarm, i samverkan med Swedish Standards International.
  • Tester och utredning av olika typer av digital teknik i system med trygghetslarm, i samverkan med tre kommuner.
  • Tester och utredning beträffande informationssäkerhet, i samverkan med bland annat Datainspektionen, Inspektionen för vård och omsorg och Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Bevakning och medverkan i internationellt och nationellt standardiseringsarbete om digitala trygghetslarm.
  • Omfattande kommunikationsinsatser som inkluderade aktiv medverkan i nätverk och i ett betydande antal konferenser, utbildningar och workshops.

Digitala tjänster – delrapport 2014 är utgiven av Myndigheten för delaktighet.

Digitala tjänster på Myndigheten för delaktighets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman