Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Funktionsnedsättningar som riskfaktor för olycksfall och andra skador

Funktionsnedsättningar som riskfaktor för olycksfall och andra skador

Funktionsnedsättningar som riskfaktor för olycksfall och andra skador ger en inblick i forskningsläget när det gäller olika typer av funktionsnedsättningar och deras potentiella inverkan på risken för olyckor och skador. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Omslagsbild till Funktionsnedsättningar som riskfaktor för olycksfall och andra skador

​Funktionsnedsättningar som riskfaktor för olycksfall och andra skador är tänkt att ge en första inblick i det nuvarande forskningsläget när det gäller olika typer av funktionsnedsättningar och deras potentiella inverkan på risken för olyckor och skador.

Kunskapsstödet har ett fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men tar även upp somatiska funktionsnedsättningar. Sammanställningen visar att personer med adhd, utvecklingsstörning, epilepsi, fetma och synfel har en ökad skaderisk. Många av dessa funktionsnedsättningar ökar främst risken för fallskador. Andra funktionsnedsättningar, som exempelvis adhd, verkar öka risken för skada eller olyckor rent allmänt då man inte kan se några tydliga mönster i skadetyp eller yttre orsak.

Funktionsnedsättningar som riskfaktor för olycksfall och andra skador är utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Funktionsnedsättningar som riskfaktor för olycksfall och andra skador på MSB:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem ‭[2]‬

 
 

 Hälsoproblem ‭[1]‬

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra