Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Hur är läget 2013? – uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? – uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? – uppföljning av funktionshinderspolitiken visar att det finns många områden där personer med funktionsnedsättning har sämre möjligheter att ta del av sina rättigheter än övrig befolkning. Insatserna på området behöver intensifieras och bli fler på myndigheterna, i kommuner och bland arbetsgivare. Rapporten är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Hur är läget 2013? – uppföljning av funktionshinderspolitiken är Myndigheten för delaktighets andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge.

För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare. Det finns positiva undantag som exempelvis att många personer med funktionsnedsättning upplever att it-utvecklingen har underlättat vardagen. En annan positiv utveckling är att utbudet av textade, syn- och teckentolkade tv-program ökar. Slutsatsen är ändå att det finns många områden där personer med funktionsnedsättning har sämre möjligheter att ta del av sina rättigheter än övrig befolkning.

Hur är läget 2013? – uppföljning av funktionshinderspolitiken är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Hur är läget 2013? uppföljning av funktionshinderspolitiken på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman