Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet beskriver vilka möjligheter och begränsningar som olika samverkansformer medför. Rapporten är utgiven av Hjälpmedelsinstitutet.

​Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet är en kartläggning över samverkansformer för samverkan mellan kommuner och landsting och vilka möjligheter och begränsningar som de olika samverkansformerna medför.

Möjliga samverkansformer är samverkansavtal, gemensam nämnd, kommunalförbund och aktiebolag. Kunskapsstödet innehåller också en kartläggning av vilka samverkansformer som finns i Sverige avseende hjälpmedelområdet idag.

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet är utgiven av Hjälpmedelsinstitutet.

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet på Myndigheten för delaktighets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman