Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Barn som utmanar – barn med adhd och andra beteendeproblem

Barn som utmanar – barn med adhd och andra beteendeproblem

Barn som utmanar – barn med adhd och andra beteendeproblem är utgiven av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) vid Socialstyrelsen.

Omslag till Barn som utmanar

Barn som utmanar är en av fem kunskapssammanfattningar om barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tagit fram för personal i förskola och skola. Den ska ge dig vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar som har adhd och andra beteendeproblem.

Barn som utmanar – barn med adhd och andra beteendeproblem handlar om barn som genom sitt beteende och handlande utmanar sin omgivning. Dessa barn stör och förstör kanske också, men inte bara för andra utan också för sig själva. De misslyckas ofta med sitt skolarbete, har svårt att få nära och ömsesidiga kamratrelationer, har svårt att utveckla intressen och får ofta möta de vuxnas besvikelse och ilska. Deras utveckling och framtid hänger därför på att de får förståelse för sitt motsägelsefulla beteende och att de vuxna i deras omgivning ser sin roll för dem.

Barn som utmanar på Socialstyrelsen webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?