Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen – fem exempel

Initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen – fem exempel

Initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen är en skrift från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Skriften presenterar fem exempel på initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

​Den ökade specialiseringen, regleringen och nya uppgifter för verksamheten ställer nya krav på kompetens, organisation och samverkan med andra aktörer. Idag pågår olika aktiviteter i kommuner och regioner för att säkra kompetens och öka personalstabiliteten inom den sociala barn och ungdomsvården.

I denna skrift från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har man valt att lyfta fram fem exempel på initiativ på pågående eller planerade kompetensutvecklingsprogram för handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Tanken är att denna skrift kan inspirera andra kommuner och regioner att hitta lokala och regionala lösningar och strukturer som stödjer kompetensutveckling, men också få till en mer omfattande nationell diskussion kring behov av kompetensutvecklingsprogram.

Här finns kompetensutvecklingsprogram för handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården i fem olika regioner och kommuner: Göteborg, Halland, Jönköping, Stockholm och Uppsala.

Initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen – fem exempel på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?