Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning om ansvarsfördelning

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning om ansvarsfördelning

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga beskriver aktuell lagstiftning och vad som gäller för intern och extern samverkan för barn och unga. Sammanfattningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Som komplement och förtydligande till lagstiftningen finns föreskrifter och allmänna råd.

Aktuell lagstiftning

I Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning om ansvarsfördelning hittar du lagstiftning kring samverkan som är aktuell för dig som är ansvarig för eller arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Du får en övergripande beskrivning av vad som gäller för intern och extern samverkan för dessa verksamheter.

Förtydliganden kan behövas

Den lagstiftning som beskrivs i sammanfattningen ger en grund för hur ansvaret för barns psykiska ohälsa ska fördelas mellan olika aktörer. Men landsting och kommuner kan också behöva förtydliga vad som ska ingå i till exempel första linjens psykiatri för barn och unga. Det är viktigt att det framgår vem eller vilka som ska ansvara för att insatser görs och när samverkan ska ske enligt författning.

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning om ansvarsfördelning är utgiven av Socialstyrelsen.

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning om ansvarsfördelning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?