Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården

Kunskapsstödet ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Stödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Med barn avses alla under 18 år.

​Samtal med barn behövs för att säkerställa barnets möjlighet till delaktighet, för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla barnet.

Barnet ska ges möjlighet till delaktighet – men inte pressas till det. I praktiken kan barnet välja att vara delaktigt i olika grad och på olika sätt. Hur ett barn kan bli delaktigt beror både på dess uttryckliga önskemål och på dess behov, kompetens och mognad.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården (PDF) 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?