Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Vardagshjälp – exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen

Vardagshjälp – exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen

Vardagshjälp – exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen är en broschyr från Hjälpmedelsinstitutet. Informationsmaterialet är främst framtaget för personer som har svårigheter med exempelvis planering, minnet, sömn, påbörja eller avsluta aktiviteter.

I Hjälpmedelsinstitutets broschyr Vardagshjälp får du exempel på produkter som kan vara till hjälp för att klara av vardagen.

formationsmaterialet är främst framtaget för personer som har svårigheter med exempelvis planering, minnet, sömn, påbörja eller avsluta aktiviteter. Produkterna i broschyren kallas kognitiva hjälpmedel och kan underlätta bland annat planering.formationsmaterialet är främst framtaget för personer som har svårigheter med exempelvis planering, minnet, sömn, påbörja eller avsluta aktiviteter. Produkterna i broschyren kallas kognitiva hjälpmedel och kan underlätta bland annat planering.

Vardagshjälp på Myndigheten för delaktighets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman