Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Meddelandeblad God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

Alla ensamkommande barn har rätt till en god man som företräder dem i Sverige. En god man ansvarar för barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

​I den gode mannens uppdrag ingår inte ansvar för den dagliga omvårdnaden, tillsynen eller barnets försörjning. En god man har inte tystnadsplikt, men det ligger i uppdragets natur att det inte är lämpligt att god man för vidare något som barnet berättat i förtroende eller annan känslig information som kan skada barnet.

Om ett ensamkommande barn fortfarande är under 18 år när det beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan görs till tingsrätten.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från den gode mannens, men är mer inriktat på den långsiktiga planeringen och integrationen för barnet än den gode mannens uppgift som är mer temporär.

Min rätt – din roll

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare(RFS) är en ideell sammanslutning av lokalföreningar vars medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlats av en myndighet. RFS är religiöst och partipolitiskt obundet. Projektet Min rätt – din roll drivs av RFS och  riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet.

Min rätt - din roll på RFS webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman