Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Meddelandeblad Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017 – Meddelandeblad

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017 – Meddelandeblad

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal om-vårdnad år 2017 – meddelandeblad informerar om de nya belopp som gäller för år 2017 i vissa statligt reglerade vårdrelaterade högkostnadsskydd. Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsen har fått i uppdrag att årligen beräkna och kommunicera beloppen för högkostnadsskydd inom vård och viss kommunal omvårdnad. De högkostnadsskydd som berörs anges i 26 § och 26 a § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt 5 § Lagen om läkemedelsförmåner (2002:160).

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017 – meddelandeblad redovisar de nya belopp som gäller för år 2017 inom vård och viss kommunal omvårdnad.

Meddelandebladet riktar sig bland annat till chefer och handläggare i landstingen med ansvar för hälso- och sjukvård eller tandvård, chefer och handläggare i kommunerna med ansvar för långtidssjukvård, hemtjänst, dagverksamhet.

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017 – Meddelandeblad är utgivet av Socialstyrelsen.

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017 på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?