Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister BipoläR – Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

BipoläR – Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

BipoläR är ett nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Syftet med registret är att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling, utvärdering och forskning som rör till exempel långtidseffekter av medicinska interventioner.

​BipoläR är ett nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Registret arbetar för bättre uppföljning och behandling av bipolär affektiv sjukdom – ett tillstånd med växlingar mellan depressioner och perioder med överaktivitet och kraftig upprymdhet.

För att förbättra kvalitén i vården behöver man kunna utvärdera de insatser som görs och följa upp vilka resultat olika former av behandling ger. Tack vare att många kliniker är anslutna till ett eller flera kvalitetsregister kan man analysera vad sjukvården åstadkommer inom ett särskilt område, till exempel vilka behandlingsformer som fungerar bäst. Kliniker kan lära sig av varandra och anpassa verksamheten så att vården hela tiden förbättras. Dessutom kan man följa den enskilde patienten över tid och ge ett bättre stöd i behandlingen.

Syftet med registret är att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling, utvärdering och forskning som rör till exempel långtidseffekter av medicinska interventioner.

BipoläR – nationellt kvalitetsregister på psykiatriregister.se 

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem