Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomshabilitering – HabQ

Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomshabilitering – HabQ

HabQ – Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomshabilitering är ett kvalitetsregister som syftar till att säkra god kvalitet, ge ökad kunskap och utvärdera effekter av olika habiliterande åtgärder för barn med funktionshinder.

​Det finns i Sverige cirka 39 000 barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar som årligen får insatser från habiliteringsklinik och många följs till vuxen ålder. Det övergripande syftet för HabQ är att säkra god kvalitet i habiliteringsverksamheten genom att bidra till ökad kunskap om naturalförlopp avseende hälso- och funktionsutveckling samt att utvärdera metoder och samtidigt följa hur dessa metoder implementeras.

HabQ innehåller två delar, en hälso- och kvalitetsuppföljning och en åtgärdsuppföljning.
Registret bidrar till att ge föräldrar och barn större inflytande i habiliteringen samt förbättrad vägledning och information. Registret bidrar även till att alla barn och ungdomar erbjuds en hälsouppföljning var tredje år samt en samlad habiliteringsuppföljning.

Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomshabilitering på HabQ:s webbplats

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman