Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ, syftar till att följa och utvärdera barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolåldrarna och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

​Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ (f.d. skolhälsovården) är ett nationellt kvalitetsregister som skapar och bidrar med underlag för utveckling av en mer likvärdig elevhälsa oberoende av var man bor i landet. Data från kvalitetsregistret används också för lokalt förbättringsarbete och verksamhetsuppföljning samt till forskning.

Det övergripande syftet med kvalitetsregistret är att följa och utvärdera barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolåldrarna. EMQ möjliggör öppna jämförelser av elevhälsan för att utvärdera om det föreligger en likvärdig elevhälsa nationellt.

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser på EMQ:s webbplats

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Nationella Kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman