Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård – ÖNH

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård – ÖNH

ÖHN är ett nationellt kvalitetsregister för öron-, näs-, och halssjukvård. Registret syftar till att bidra till verksamhetsutveckling, förbättrad patientsäkerhet och bättre förutsättningar för lika villkor i vården över hela landet.

​Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård – ÖNH består av nio olika delregister, vilka omfattar olika patientgupper, kirurgiska åtgärder och andra interventioner. Kvalitetsegistrets syfte är att genom datainsamling och analys bidra till verksamhetsutveckling, förbättrad patientsäkerhet och bättre förutsättningar för lika villkor i vården över hela landet. Metoderna för detta varierar mellan de olika delregistren.

Öron-, näs- och halssjukvård omfattar såväl kirurgiska som medicinska åtgärder, stora och små volymer, olika åldrar och öppen och sluten vård. Registren speglar specialitetens diversifierade innehåll – allt från processen vid hörselrehabilitering till symtombefrielse vid operation av halsmandlar.

Viktiga indikatorer som registreras är bland annat diagnostiska och terapeutiska åtgärder, patientnytta samt insatser vid rehabilitering vid kronisk sjukdom.

Kvalitetsregistret ÖNH på nationella kvalitetsregister.se

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman