Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister RIKSÄT – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

RIKSÄT – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

RIKSÄT är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Ätstörningar är ett vanligt, allvarligt och ökande hälsoproblem bland tonåringar och unga vuxna. Syftet med registret är att få en bättre uppföljning av behandlingsresultat för ätstörningar.

​RIKSÄT är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Ätstörningar är ett vanligt, allvarligt och ökande hälsoproblem bland tonåringar och unga vuxna. Man kan räkna med att det i grova tal finns mellan 75 000 och 100 000 tonårsflickor och unga kvinnor i Sverige som har någon form av ätstörning. Fallen konstateras även bland pojkar och män, samt yngre och äldre kvinnor.

Dödligheten är hög och överträffas av få andra psykiatriska tillstånd. Kliniska riktlinjer och konsensusuttalanden betonar vikten av att öka våra kunskaper om förlopp, utfall, prognos och behandling. Det finns lite erfarenhet inom psykiatrin av systematisk verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling.

Syftet med registret är att få en bättre uppföljning av behandlingsresultat för ätstörningar i Sverige.

RIKSÄT – nationellt kvalitetsregister på psykiatriregister.se

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Nationella Kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman