Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret är ett kvalitetsregister som syftar till att följa alla patienter med barnreumatisk ledsjukdom (JIA) och ge ökad kvalitet i vården samt förbättrad hälsa och livskvalitet för patienterna.

​Barn kan precis som vuxna drabbas av reumatisk sjukdom. Till skillnad från reumatism hos vuxna, som ju är en av våra folksjukdomar, är barnreumatism en ganska ovanlig sjukdom. Årligen insjuknar ca 250 barn och ungdomar i JIA – Juvenil Idiopatisk Artrit, som betyder ledinflammation hos barn utan känd orsak.

Svenska Barnreumaregistret är ett kvalitetsregister skapat för att följa alla patienter med barnreumatisk ledsjukdom, JIA,  i samverkan mellan patienter och vårdgivare och ge ökad kvalitet i vården samt förbättrad hälsa och livskvalitet för patienterna. Muntligt tillstånd från patient och/eller vårdnadshavare behövs.

Svenska Barnreumaregistret på registrets egen webbplats

​​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman